Blogg/ Tips från coachen

Konsten att inte dö*

av David Stenholtz, överläkare i onkologi och ordförande i Läkare för framtiden

Länge har personer som äter vegansk kost blivit bemötta med oro av sin omgivning – ”kommer de inte lida av näringsbrist?” Även vårdgivare har ofta höjt ett varnande finger till patienter som uppger att de är veganer. Men idag börjar det bli allmänt känt att en varierad och välplanerad vegansk kost är näringsmässigt tillräcklig och lämplig i alla livets skeden, inklusive graviditet, amning, för spädbarn, ungdomar, äldre och idrottare. American Dietetic Association (numera Academy of Nutrition and Dietetics) har i ett dokument förklarat att detta är deras officiella ståndpunkt. Det är ett viktigt dokument att hänvisa till för den vegan som fortfarande bemöts fördomsfullt och osakligt på denna punkt. Speciellt för barn finns det även en artikel i Läkartidningen, författad av ledande dietister och nutritionister, som framför samma ståndpunkt.

Faktum är att dagens kunskapsläge om kost och hälsa inte bara gör gällande att en vegansk kost kan vara säker och näringsriktig utan att det även kan föreligga stora hälsofördelar med att välja bort animalier ur kosten. Att äta grönare för vår hälsa, det vill säga mer från växtriket, mindre från djurriket och mindre processade livsmedel har varit budskapet från hälsomyndigheter globalt under flera årtionden nu (se till exempel Livsmedelsverkets rekommendationer). Detta står i stark kontrast mot den vitt spridda föreställningen att experter är oeniga kring vad som är hälsosamt ätande. Denna föreställning har fått spridning främst genom att avvikande rön får stor uppmärksamhet i media och underblåses även av högljudda förespråkare för diverse köttdieter samt av oansvarigt agerande från livsmedelsindustrin.

Om det är en säker hälsovinst att gradvis förskjuta sitt kostintag i grönare riktning så borde ett optimalt kostmönster vara att uteslutande äta hela vegetabilier, nämligen frukt, grönsaker, baljväxter, fullkorn, bär, nötter och frön. Sedan 90-talet har flertalet studier tillkommit som idag ger en ackumulerad evidens som tyder på att just så är fallet. På engelska benämns ett sådant kostmönster ”Whole food plant-based diet”. I Sverige har vi i Läkare för framtiden och fler med oss valt att benämna detta kostmönster ”växtbaserad kost”.

Rekommendationer om en helt växtbaserad kost har i upprepade studier visat sig kunnat få hjärtkärlsjukdom att gå tillbaka med kranskärl som vidgar sig med tiden i stället för att gradvis bli trängre som förväntat (se här , här , här och här). Inget annat kostmönster har kunnat åstadkomma en så dramatisk effekt vid denna sjukdom (och inte heller något läkemedel eller ingrepp). En helt växtbaserad kost har visat överlägsen effekt i behandling av diabetes typ 2 än mindre långtgående kostråd. Helt nyligen publicerades även en studie som visade att en växtbaserad kost kan ha fördelar vid motionsträning. Vidare vet vi idag att befolkningar med mer växtbaserat kostintag inklusive vegetarianer och veganer har minskad risk för de flesta kroniska sjukdomar som dominerar i västvärlden (se här och här).

img_9504

Konsten att inte dö av Michael Greger

Kunskapen om den växtbaserade kostens stora vinster börjar idag få spridning. USA:s största vårdföretag Kaiser Permanente har sedan ett par år en patientbroschyr om växtbaserad kost som delas ut till motiverade patienter. Canadian Diabetes Association har nyligen sammanställt en litteraturgenomgång om växtbaserad kost vid diabetes typ 2 där de understryker behovet för vårdinstanser som handlägger diabetes typ 2 att inkludera växtbaserad kost i behandlingsarsenalen. I Sverige har flera kliniker som hjärtkliniken i Örebro och flera psykiatriavdelningar i Stockholm valt att servera vegetarisk kost till inneliggande patienter som ett pedagogiskt verktyg i att informera om både hälso- och miljövinster.

Du som väljer en vegansk kost har alltså möjlighet att förbättra din hälsa och välmående genom ditt kostval. För att maximera dessa hälsovinster rekommenderar jag att du så långt som möjligt utesluter socker ur kosten. Välj vidare alltid fullkorn i stället för vita gryn och överkonsumera inte vegetabiliska oljor. Minska mängden salt i maten och variera de vegetabiliska livsmedel du äter så mycket som möjligt.

Genom att välja en vegansk kost gör du en stor insats för djur och miljön, men också för din hälsa! Den samlade forskningen visar att du kommer att leva längre och med mindre sjukdom med en växtbaserat kost än på en kost från djurriket. Ett liv med mindre sjukdom ökar din livskvalitet och ger dig mer energi. Därför vill jag gratulera dig till att du vill testa vegankost och hoppas att det är något som ska stanna i ditt liv!

* Rubriken ”Konsten att inte dö” är lånad från titeln på en nyutkommen bok skriven av läkaren Michael Greger som är en av världens främsta experter på kostens påverkan på den mänskliga hälsan. David Stenholtz har skrivit förordet i den svenska översättningen av boken.

 

I september höll David Stenholtz en uppskattad föreläsning om konstens betydelse för vår hälsa på Vegomässan arrangerad av Djurrättsalliansen. Den kan ses i sin helhet nedan.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply